Het lidmaatschap van de Citroën ID/DS Club Nederland zijn heeft zo zijn voordelen!

IDDS-Partner-garage-500Als Citroën lD/DS-rijder weet je natuurlijk dat je altijd al een streepje voor hebt. Je hebt tenslotte smaak! Citroën lD/DS bezitters weten natuurlijk ook dat leden van de Citroën lD/DS Club Nederland nóg een extra streepje voor hebben. Niet alleen ontvang je het mooie clubblad La Bombe Citroën; leden kunnen bovendien aanspraak maken op de uitgebreide dienstverlening die de club haar leden biedt.
Zo ondersteunt de Citroën lD/DS Club Nederland haar leden middels de Stichting Partnergarage Citroën lD/DS Club Nederland in geval van een geschil bij uitbesteed onderhoud, reparaties en restauraties bij aangesloten garages bij de Stichting Partnergarage Citroën lD/DS Club Nederland.
De Stichting Partnergarage Citroën lD/DS Club Nederland heeft met diverse garagebedrijven in ons land afspraken gemaakt, die helderheid en zekerheid bieden als het aankomt op het werk dat aan je geliefde voiture wordt uitgevoerd. De betreffende garagebedrijven zijn gespecialiseerd in het onderhoud van de Citroën DS en hebben verklaard om bij de uitvoering van werkzaamheden voor leden van club, zich te zullen houden aan vooraf vastgelegde afspraken. Op deze website kan je hierover meer informatie vinden.
Alleen de op deze website vermelde aangesloten garagebedrijven mogen zich officieel PARTNERGARAGE noemen van de Stichting Partnergarage van de DS Club.

Voordelen

Als je lid bent van de Citroën lD/DS Club Nederland en je laat je auto repareren, onderhouden of restaureren bij een erkend partnergaragebedrijf, dan kan je rekenen op duidelijke voorwaarden en afspraken.

Duidelijkheid vooraf

Vooraf is er duidelijkheid over de te verwachten kosten bij een bepaalde reparatie. Je kunt altijd vooraf een schriftelijke prijsopgave vragen. Bij grotere en meer uitgebreide werkzaamheden krijgt je vooraf altijd een schriftelijke offerte.
Er wordt vooraf een keuze gemaakt over welk soort onderdelen er gebruikt kunnen worden: nieuwe, gereviseerde, of gebruikte onderdelen. Daarover mag nooit een misverstand bestaan en de garage zal daarover dan vooraf overleggen. Vooraf wordt besproken hoelang de werkzaamheden naar schatting in beslag zullen nemen.

Duidelijkheid tijdens het werk

Over het periodiek onderhoud aan de auto (de grote- en kleine beurten) bestaat ook geen onduidelijkheid, omdat het door Citroën voorgeschreven onderhoudsschema gehanteerd wordt. Gezien de leeftijd van de auto’s is er in veel gevallen nog méér nodig. Immers, de auto is tenslotte minimaal veertig jaar oud. Mochten er zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden complicaties voordoen, dan wordt eerst contact met opgenomen voordat het extra werk wordt uitgevoerd. Laat daarom ook altijd een telefoonnummer achter waarop je bereikbaar bent. Als de werkzaamheden uitlopen, ook dan dient de garagist contact met je opnemen.
Mocht je hiervan gebruik willen maken, dan zal u als lid van de Citroën lD/DS Club Nederland, voor de tijdsduur van het onderhoud of de reparatie, zo mogelijk vervangend vervoer krijgen. Is er geen vervangend vervoer, dan zal de partnergarage zich inspannen behulpzaam te zijn bij een eventueel vervoersprobleem. De partnergarage kan hiervoor wel een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Duidelijkheid achteraf

Ook achteraf geen onduidelijkheid. Als lid krijgt je garantie op de gebruikte onderdelen en het arbeidsloon. Voor gebruikte onderdelen geldt een garantietermijn van drie maanden met een maximum van 2.500km. Op nieuwe en gereviseerde onderdelen wordt één jaar garantie verstrekt met een maximum van 10.000km.

Ook in geval van een geschil

ledere erkende partnergarage zal zich inspannen om zo goed mogelijk voor je auto te zorgen. Toch kan het zijn dat er een geschil ontstaat over de manier waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Is er en een verschil van mening met de garage, probeer het probleem dan eerst met de reparateur op te lossen. Komt je er samen toch niet uit, dan kunt u een beroep op ons doen.
Als lid van de Citroën lD/DS Club Nederland kun je bij de Stichting Partnergarage Citroën lD/DS Club Nederland terecht voor advies over de mogelijkheden.
Wij kunnen bemiddelen tussen jou en de erkende partnergarage en in het uiterste geval kan je terugvallen op de arbitragecommissie partnergarages, waar je met klachten over reparaties, restauraties en onderhoudsbeurten terecht kunt. De procedure is eenvoudig, deskundig, goedkoop en snel.

PARTNERGARAGES