Citroën ID/DS Club Nederland

Lid zijn heeft zo zijn voordelen

Als ID/DS-rijder weet u natuurlijk dat u altijd al een streepje voor hebt. U hebt tenslotte smaak!
Als ID/DS rijder weet u natuurlijk óók dat leden van de Citroën ID/DS Club Nederland nog een extra streepje voor hebben. Niet alleen ontvangt u het door een onafhankelijke jury als mooiste clubblad van Nederland bekroonde maandblad La Bombe Citroën; u kunt bovendien aanspraak maken op de uitgebreide dienstverlening die de club haar leden biedt.

Zo heeft de Citroën ID/DS Club Nederland ook aan de wieg gestaan bij de oprichting van de Stichting Partnergarage Citroën ID/DS Club Nederland.
Deze stichting stelt zich onder meer ten doel de belangen te behartigen van leden van de Citroën ID/DS Club Nederland als het gaat om het door hen uitbestede onderhoud, reparaties en restauraties aan hun ID of DS.

De Stichting Partnergarage Citroën ID/DS Club Nederland heeft met diverse garagebedrijven in ons land afspraken gemaakt, die u helderheid en zekerheid bieden als het aankomt op het werk dat aan uw kostbare bezit wordt uitgevoerd. De betreffende garagebedrijven specialiseren zich in onderhoud van de Citroën IDDS-Partner-garage-500ID/DS en hebben verklaard om bij de uitvoering van werkzaamheden voor leden van de Citroën ID/DS Club Nederland, zich te zullen houden aan vooraf vastgelegde afspraken. Verderop in deze brochure kunt u daarover meer informatie vinden.
Alleen deze aangesloten garagebedrijven mogen zich officieel PARTNERGARAGE van de Stichting Partnergarage Citroën ID/DS Club Nederland noemen.

Dit bedrijf is een erkende PARTNERGARAGE.

Uw voordelen

Als u lid bent van de Citroën ID/DS Club Nederland en uw auto bij een erkend partnergaragebedrijf aanbiedt voor onderhoud, reparatie en/of restauratie, dan kunt u rekenen op duidelijke voorwaarden en afspraken.

Duidelijkheid vooraf

  • Zo krijgt u vooraf duidelijkheid over de te verwachten kosten van een bepaalde klus. U kunt bovendien te allen tijde vragen om een schriftelijke offerte. In geval van grotere en meer uitgebreide werkzaamheden, krijgt u vooraf altijd een schriftelijke offerte.
  • In veel gevallen valt er een keuze te maken welk soort onderdelen er gebruikt kunnen worden: nieuwe, gereviseerde of gebruikte onderdelen. Daarover mag nooit een misverstand bestaan en uw garage zal daarover dan ook van te voren met u overleggen.
  • Vooraf wordt met u besproken hoelang de afgesproken werkzaamheden naar schatting in beslag zullen nemen.

Duidelijkheid tijdens het werk

  • Over het periodiek onderhoud aan uw auto (de grote- en kleine beurten) bestaat ook geen onduidelijkheid. Het door Citroën voorgeschreven onderhoudsschema wordt strikt nageleefd en gezien de leeftijd van de auto’s wordt in veel gevallen nog méér dan dat gedaan. U hebt in elk geval de zekerheid dat uw auto in de best denkbare handen is en dat niets over het hoofd gezien wordt.
  • Uw auto is minimaal dertig jaar oud en in veel gevallen ouder. Mochten er zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bijzonderheden openbaren, dan wordt daarover eerst contact met u opgenomen voordat extra werk wordt uitgevoerd. Laat daarom ook altijd een telefoonnummer achter waarop men u kan bereiken.
  • Als om wat voor reden ook de werkzaamheden uitlopen, dan zal daarover ook contact met u worden opgenomen, zodat u zeker weet dat uw auto keurig netjes op u staat te wachten als u haar komt ophalen!
  • Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan zal u als lid van de Citroën ID/DS Club Nederland, voor de tijdsduur van het onderhoud of de reparatie, zo mogelijk vervangend vervoer worden aangeboden. Mocht vervangend vervoer onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan zal uw partnergarage zich inspannen u behulpzaam te zijn bij een eventueel vervoersprobleem. De partnergarage kan u hiervoor wel een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Duidelijkheid achteraf

  • Ook achteraf geen onduidelijkheid. Als lid krijgt u garantie op de verwerkte onderdelen en het arbeidsloon. Voor gebruikte onderdelen geldt een garantietermijn van 3 maanden met een maximum van 2.500 km. Op nieuwe en gereviseerde onderdelen wordt 1 jaar garantie verstrekt met een maximum van 10.000 km.

Ook in geval van een geschil

  • Iedere erkende partnergarage zal zich inspannen om zo goed mogelijk voor u én voor uw auto te zorgen. Toch kan het zijn dat u een probleem heeft met de manier waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien u onverhoopt een verschil van mening met uw garage mocht hebben, probeer het probleem dan eerst met de reparateur op te lossen. Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u een beroep op ons doen
  • Als lid van de Citroën ID/DS Club Nederland kunt u bij de Stichting Partnergarage Citroën ID/DS Club Nederland terecht voor advies over uw mogelijkheden. Wij kunnen bemiddelen tussen u en de erkende partnergarage en in het uiterste geval kunt u terug-vallen op de arbitragecommissie partnergarages, waar u met klachten over reparaties, restauraties en onderhoudsbeurten terecht kunt. De procedure is eenvoudig, deskundig, goedkoop en snel.

De Stichting Partnergarage Citroën ID/DS Club Nederland en de arbitragecommissie partnergarages zijn bereikbaar op het adres: Watertje 40, 2381 EJ Zoeterwoude, telefoon: 071 – 34 164 88.

PARTNERGARAGES