Privacyverklaring Stichting Partnergarages

Gegevens verzameling

Wij verzamelen niet meer gegevens van u dan strikt noodzakelijk is voor het verlenen van de producten en diensten van de stichting.

Gegevens opslag

Gegevens naar aanleiding van advies worden niet verzameld en niet bewaard. Gegevens worden uitsluitend verzameld over de inhoud van het geschil en de betrokken partijen.

Gegevens gebruik

Gegevens over een arbitragezaak worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van het geschil. Er is geen ander doel om de gegevens te verzamelen.

Gegevens delen met anderen

Gegevens over arbitrage worden uitsluitend gedeeld met de direct betrokkenen in de arbitragezaak, en de arbitragecommissie. In geval van een rechtsgang kan een partij het dossier opvragen. De inhoud van een arbitragezaak wordt niet besproken buiten de arbitragecommissie.

Gegevens verkopen

Uw gegevens worden niet verkocht of ten behoeve van wederdiensten geleverd aan andere personen/partijen.

Gegevens bewaring

Uw gegevens worden beveiligd bewaard bij en door de secretaris en 5 jaar na sluiting dossier vernietigd. Het vonnis moet 20 jaar worden bewaard.

Rechten

Als direct betrokkene heeft u cf. AVG diverse rechten, waaronder recht op inzage in uw eigen gegevens, recht om vergeten te worden, recht op correctie. Vraag toelichting aan de secretaris.

PARTNERGARAGES